අනේ අපේ ආතල් එකට කෙල වුනා

ලංකාවේදි දේශපාලනය තුල තිබිය යුත්තේ අරමුණු , න්‍යාය හෝ ප්‍රතිපත්ති නොව බාහිර ආටෝපයයි. අනුන්ගේ ජීවිත දිහා අනවශ්‍යය තරමේ පුග්සාජනක කුතුහල භාවයකින් එබී බලන ලාංකිකයා දේශපාලන නායකයන් තුලින් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද? එක්කෝ ආගමික නායකයෙක් සිතා පිදිය හැකි අයෙක්, කඩවසම් කෙනෙක්, ඉතිහාස විශේශඥයෙක් යන කවුරු හෝ කෙනෙකි. එවිට දේශපාලකයා සතුව තිබිය යුතු මූලික ගුණාංග වෙනුවට වෙන මොනවදෝ සොයාගෙන අවසානයෙ “අනේ අපේ ආතල් එකට කෙල වුනා” යැයි කියමින් ළතැවීමට සිදුවනු ඇත.
දේශපාලනය යනු පුද්ගල ප්‍රතිරූප වන්දනාව නොවන වග ඔබ තේරුම් ගන්නේ කවදාද?

Advertisement

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: